เปิดตัวเครื่อง ATM ของ S Block ที่งานดูไบ 2.0 ซัมมิท: 20 กันยายน 2562

S Block ATM Launching in Dubai 2.0 Summit: 20 September 2019